Kniebescherming

EN14404:2004 +A1:2010 KNIEBESCHERMERS VOOR WERK IN KNIELENDE POSITIE

Dit is de Europese norm die de prestatievereisten voor kniestukken specificeert.
Hier zijn 3 voorbeelden van specifieke tests die zijn uitgevoerd als onderdeel van de standaard.

Schok absorptie Penetratie weerstand Bevestigingstest
Schok absorptie test Penetratie weerstandstest Bevestigingstest

Deze test is bedoeld om meerdere keren snel achter elkaar te knielen. Het betreft een machine die een kracht van vijf joules energie gebruikt en binnen vijf minuten vijf keer op verschillende delen van de kniebeschermer terechtkomt. De overgebrachte kracht (dat wil zeggen de resterende impact die niet wordt geabsorbeerd door de kneepad) wordt gemeten in Kn. Om ervoor te zorgen dat het kniepad slaagt, mag het gemiddelde van de 5 tests 3Kn niet overschrijden en kan geen enkele meting 4Kn overschrijden.

 

 

 

Deze test wordt gebruikt om het prestatieniveau van een kniepad te beoordelen om de knie te beschermen tegen objecten. Om de test te doorstaan, mag het inwendige oppervlak van de kniebeschermers niet meer dan 5 mm buigen wanneer een bepaald krachtniveau wordt uitgeoefend.

KRACHT AFWIJKING LEVEL

100N
100N
250N

> 5mm
< or = 5mm
< or = 5mm
0
1
2

 

Deze test wordt gebruikt om te meten hoe goed de kniestukken tijdens het gebruik op hun plaats blijven. Deze test is uitsluitend bedoeld voor type 1-vastzittende kniestukken. De riemen moeten een maximale breedte van 30 mm hebben en mogen niet meer dan 40 mm uitstrekken wanneer een kracht van 10N wordt uitgeoefend. Dit is om ervoor te zorgen dat ze op hun plaats blijven en dat ze niet te vernauwend zijn en ongemak veroorzaken voor de gebruiker. Een kniebeschermer van type 1 wordt geacht de beperkingstest te doorstaan op basis van feedback van proefpersonen.