DE NL IT PT ES CH AT BE LU EN GR DK EU

Topkwaliteit in bedrijfskleding, werkkleding en PBM

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES
Artikel 1.

Onder "Klant" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met TOTALPROTEX B.V. een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Artikel 2.

TOTALPROTEX B.V.
Postadres:
Lobroec 22
5673 BA  Nuenen
Nederland

Dit is een Webshop zonder bezoekadres.

KVK: 63943905
BTW: NL855462826B01
IBAN: NL16 ABNA 0474 8522 29

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TOTALPROTEX B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TOTALPROTEX B.V. en klant.

HET AANBOD
Artikel 4.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend voor TOTALPROTEX B.V..

DE OVEREENKOMST
Artikel 5.

Als je een bestelling doet dan voegen wij alle informatie en gegevens die nodig zijn bij de bestelling. Daarnaast vind je de meeste informatie ook op de website. Bij elke bestelling krijg je een bevestiging per e-mail.

TOTALPROTEX B.V. zorgt ervoor dat website veilig is en dat er veilig wordt omgegaan met gegevens.

HERROEPINGSRECHT
Artikel 6.

Bij een particuliere online aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product. Tijdens deze termijn moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je jouw aankoop wilt annuleren, kan je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies. Deze kan je aanvragen via info@totalprotex.nl.

VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD
Artikel 7.

Tijdens de bedenktijd mag de klant het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in een winkel zou doen. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in 'winkelstaat' is, dan zijn wij genoodzaakt een schadebedrag in rekening te brengen.

VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Artikel 8.

  TOTALPROTEX B.V. neemt de retourkosten voor haar rekening in de volgende gevallen:
 • Verkeerde of incomplete levering
 • Het bestelde product is direct bij levering defect is
 • Het bestelde product is na 6 maanden of langer na aflevering defect geraakt
  In volgende gevallen komen de retourkosten voor rekening klant:
 • Annulering na verzending
 • Het bestelde product is na 6 maanden of langer na aflevering defect geraakt

VERPLICHTINGEN VAN TOTALPROTEX B.V. BIJ HERROEPING
Artikel 9.

Mocht het zijn dat de klant recht heeft op teruggave van het gehele dan wel gedeeltelijke aankoopbedrag, dan zullen wij dit binnen 5 tot 10 werkdagen proberen te regelen, uiterlijk binnen 14 dagen. Dit is afhankelijk of de opgegeven rekeninggegevens correct zijn. De verantwoordelijkheid voor het correct opgeven van de rekeninggegevens ligt bij de klant.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Artikel 10.

  Een aantal producten kunnen niet worden teruggestuurd:
 • Producten waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend
 • Producten die zijn geïnstalleerd of geregistreerd
 • Verbruiksartikelen waarvan de verpakking is geopend
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
 • Artikelen waarvan de verpakking is geopend die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals ‘oordopjes’.

PRIJZEN
Artikel 11.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.

CONFORMITEIT EN GARANTIE
Artikel 12.

Zie artikel 4.
TOTALPROTEX B.V. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Voor garantie gelden wettelijke bepalingen.

LEVERING EN UITVOERING
Artikel 13.

TOTALPROTEX B.V. zal zorgvuldig met de levering omgaan.
Wij leveren normaal binnen 3 tot 4 werkdagen. Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij de klant aankomt, is dat de verantwoordelijkheid van TOTALPROTEX B.V..

BETALING
Artikel 14.

Na ontvangst betaling wordt direct de bestelling in orde gemaakt.
Klopt er iets niet in de betaalgegevens? Neem dan contact op met onze klantenservice.

KLACHTENREGELING
Artikel 15.

Als er een klacht is, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk zodat wij je ze goed mogelijk kunnen helpen.
Uiterlijk binnen 2 werkdagen krijg je een antwoord van ons. We helpen je direct, of we geven aan hoeveel tijd er nodig is om de klacht te verhelpen.

GESCHILLEN
Artikel 16.

Op al onze overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.