Europese normering anti-statisch/ESD

EN 1149-5: 2008 CE-GECERTIFICEERDE WERKKLEDING TER VOORKOMING VAN ELEKTROSTATISCHE OPLADING

Deze Europese Normering is onderdeel van een serie normeringen die een materiaal- en ontwerpvereisten voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding specificeren, gebruikt als onderdeel van een volledig geaard systeem om brandgevaarlijke ontladingen te voorkomen. De vereisten zijn mogelijk niet voldoende in zuurstof verrijkte brandgevaarlijke atmosferen. Deze Europese Normering is niet van toepassing op de bescherming tegen netspanning.

EN 1149-5: 2008 IS EEN FAMILIE VAN NORMEN EN OMVAT 5 PRIMAIRE TESTMETHODEN
(Er wordt aan 1149-4 gewerkt)

EN 1149
EN 1149-1                                EN 1149-2                               EN 1149-3                               EN 1149-5

Testmethode voor het meten van   Testmethode voor het meten van   Testmethoden voor het meten van  EN 1149-5 specificeert de
de oppervlakteweerstand.                de elektrische weerstand door        ladingverval. Ladingverval meet       prestatie- en ontwerpvereisten 
Oppervlakteweerstand meet de      een materiaal (verticale                     hoe lang het duurt voordat een        om antistatische ontlading van 
geleidbaarheid tussen twee             weerstand). Dit is het niveau van      elektrische lading verdwijnt. Hoe     alle elektrostatische 
punten op het oppervlak van een   geleidbaarheid gemeten door de    sneller het verdwijnt hoe hoger        beschermings kleding te 
stof. Hoe lager de weerstand,          diepte van een stof.                             de anti-statische eigenschappen     voorkomen als onderdeel van 
hoe hoger de geleidbaarheid,                                                                          van het kledingstuk.                            een volledig geaard systeem, 
met als resultaat dat de lading                                                                                                                                         schoenen, kleding en vloer. 
naar de aarde gaat.                                                                                                                                                             Het materiaal voldoet aan 
                                                                                                                                                                                                de eisen.

EN 61340-5-1: 2002

Statische lading kan door een aantal redenen op het lichaam worden opgebouwd waaronder persoonlijke kleding, luchtvochtigheid en de manier waarop een persoon loopt en beweegt. Een opbouw van elektrostatische ontlading (ESD) kan gevoelige elektronische componenten beschadigen of kan brandrisico's creëren bij het oplossen van oplosmiddelen en andere brandbare materialen.

Om elektrostatische gevoelige apparaten (ESDS) te hanteren met een minimale kans op beschadiging, zijn er specifieke technische vereisten voor het ontwerp, gebruik en controle van een elektrostatisch beschermd gebied (EPA). Dit omvat het gebruik van ESD controle items zoals kleding of schoeisel.

Het punt om weerstand te weerspiegelen is een maat van de geleidbaarheid van het materiaal tussen twee punten. Geleidende vezels in kleding werken door te voorkomen dat de statische lading opbouwt door de geleidende vezels te laten vallen en naar de aarde te laten gaan.