Ademhalingsbeschermingsmiddelen

EN136 - Europese norm voor volgelaatsmaskers 

Er zijn 3 klasses voor maskers die het gehele gezicht beschermen, elke klasse geeft hetzelfde niveau van ademhalingsbescherming, maar heeft verschillen op basis van de toepassing.

 Klasse 1  Klasse 2  Klasse 3
 Volgelaatsmaskers voor   licht gebruik

 Volgelaatsmaskers voor   algemeen gebruik

 Volgelaatsmaskers voor   speciaal gebruik

 

ONTVLAMBAARHEIDSTEST Hoofd harnas sterkte Inwaartse lekkage
Ontvlambaarheidstest Hoofd harnas sterkte Inwaartse lekkage
Een dummy hoofd met een Full Face (FF) masker, wordt aan een vlam blootgesteld. Om te slagen voor de test mag het FF-masker niet langer dan 5 seconden branden nadat de vlam is verwijderd. Deze test is nodig voor alle 3 klassen FF-maskers. Opmerking: Klasse 3-maskers worden onderworpen aan een moeilijker testmethode voor ontvlambaarheid. Wanneer het masker op zijn plaats zit, moet elke riem op het harnas bestand zijn tegen een trekkracht van 100N (klasse 1) of 150N (klasses-2 & 3) die gedurende 10 seconden in de richting van de trek wordt uitgeoefend. De test wordt als succesvol beschouwd als er geen permanente lineaire vervorming van de banden is, d.w.z. de lengte van de banden na voltooiing van de test mag niet groter zijn dan 5% in vergelijking met hun pre-testmeting. Bijvoorbeeld 10 cm vs. 10,5 cm. Deze test wordt uitgevoerd in een testkamer met een panel van 10 personen en met een teststof van natriumchloride, terwijl mensen praktische oefeningen uitvoeren die echte werkomstandigheden simuleren. De interne lekkagetest bepaalt het % natriumchloride, het mag een gemiddelde waarde van 0,05% van de ingeademde lucht niet overschrijden.


EN 140:1999 Minimumvereisten voor halve maskers en kwart beschermende maskers

Deze standaard bepaalt de minimumvoorschriften voor halve en kwart beschermende maskers. Deze maskers zijn bedoeld als een deel van ademhalingsbeschermingsmiddelen en zijn niet geschikt voor apparatuur bij vluchten en duiken.

Definities:
Halve maskers = Een gelaatstuk die de neus, mond en kin bedekt
Kwart maskers = Een gelaatstuk die de neus en mond bedekt

Beschrijving:
Ze zijn bedoeld om voldoende afdichting te bieden op het gezicht van de drager tegen de omgeving. Lucht komt het gelaatsmasker binnen en gaat rechtstreeks door de inhalatieklep (pen) naar de neus en het mondgedeelte van het gelaatsdeel. Bij het ademen stroomt de uitgeademde lucht via de expiratieklep van het masker naar buiten.

Belangrijke testen:
1. Temperatuur weerstand
De maskers worden eerst gedurende 24 uur in een 70°C situatie gehouden en vervolgens 24 uur in een kamertemperatuur +30°C situatie gehouden. Als het gelaatsmasker en de onderdelen ervan geen noemenswaardige vervorming vertonen, slaagt het de test.

2. Ontvlambaarheid weerstand
De standaard beschrijft de procedure om de maskers te testen door ze bloot te stellen aan een directe vlam. Delen van het gelaatsmasker die tijdens het gebruik aan vlammen kunnen worden blootgesteld mogen niet branden voor langer dan 5 seconden nadat de vlam is verwijderd. Weerstand tegen temperatuur- en brandbaarheidstests zorgen ervoor dat het masker zijn prestaties behoudt in extreme gebruiksomstandigheden.

3. Ademweerstand
De ademweerstand van het gelaatsmasker, indien getest met een ademhalingsautomaat, mag niet hoger zijn dan
  »2,0 millibar voor inhalatie
  »3,0 millibar voor uitademen
Deze test zorgt ervoor dat de ademhaling comfortabel is bij het dragen van het gelaatsmasker.

4. Inwaartse lekkage
Wanneer het masker correct is aangebracht, mag het % omringende atmosfeer dat het masker doorlaat niet groter zijn dan 2%. Deze test zorgt ervoor dat de maskers effectieve bescherming bieden.